Octrooien

Octrooien, daar draait het om bij Custos IPC. Intellectual Property (IP) / Intellectueel Eigendom (IE) is een prachtig vakgebied waar we dagelijks met veel plezier in werken. Naast algemene informatie over octrooien, merken en modellen delen onze experts graag hun specifieke kennis, ervaringen en inzichten.

Octrooien

Een octrooi, ook wel bekend als een patent, is een exclusief recht dat wordt verleend aan de uitvinder van een nieuw product, proces of ontwerp. Dit recht geeft de uitvinder het exclusieve recht om het uitgevonden product of proces te maken, gebruiken, verkopen of er licenties voor te verlenen gedurende een bepaalde periode, meestal maximaal 20 jaar vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag. Octrooien worden verleend door overheidsinstanties zoals het Europees Octrooibureau (EPO) in Europa of het United States Patent and Trademark Office (USPTO) in de Verenigde Staten. Om een geldig octrooi te verkrijgen moet het uitgevonden product of proces nieuw, inventief en niet voor de hand liggend zijn voor een vakman in het desbetreffende technische gebied. 

Octrooien spelen een cruciale rol in het beschermen van intellectueel eigendom en het stimuleren van innovatie. Uitvinders en ondernemers wordt een beloning geboden voor hun creativiteit en investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Aanvragen van een octrooi

Het proces voor het aanvragen van een octrooi verschilt per land waarin je het octrooi wilt aanvragen, maar over het algemeen is een aantal stappen vergelijkbaar. De algemene stappen van het proces voor het aanvragen van een octrooi:

  • Onderzoek naar bestaande octrooien: je kunt een octrooi-onderzoek  laten uitvoeren om vast te stellen of de uitvinding nieuw en inventief is. Dit helpt bij het beoordelen van de kans op succes bij het verkrijgen van een octrooi en het voorkomen van inbreuk op bestaande octrooien. 
  • Opstellen van de octrooiaanvraag (door een octrooigemachtigde): de aanvraag moet een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding bevatten, inclusief conclusies die de reikwijdte van de bescherming definiëren. Het is belangrijk dat de aanvraag alle relevante informatie bevat, het is niet toegestaan om later nog informatie aan de aanvraag toe te voegen.
  • Indienen van de octrooiaanvraag: zodra de octrooiaanvraag gereed is kies je het land waar je de aanvraag als eerste wilt indienen.  Binnen een jaar na indiening van deze eerste aanvraag, kan de octrooiaanvraag worden uitgebreid naar andere landen.
  • Onderzoek en beoordeling: De officiële overheidsinstantie voert een onderzoek uit, een zogeheten nieuwheidsonderzoek, om de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van de uitvinding te beoordelen. Dit onderzoek vindt binnen een jaar plaats, zodat de resultaten van het onderzoek kunnen worden meegenomen in de keuze om de aanvraag ook in andere landen in te dienen.
  • Verlening van het octrooi: Nadat het aanvraagproces is doorlopen wordt het octrooi verleend en ontvang je een octrooicertificaat. In sommige landen wordt het octrooi altijd verleend, ook al komt uit het onderzoek naar voren dat de uitvinding niet nieuw of inventief is. Het is dan aan derde partijen om eventueel de geldigheid van het octrooi aan te vechten via de rechtbank. In andere landen wordt een octrooi alleen verleend wanneer de uitvinding nieuw en inventief wordt bevonden. Een octrooi is geldig voor een maximale looptijd, meestal 20 jaar vanaf de indieningsdatum. Om het octrooi voor deze periode in stand te houden, moeten instandhoudingstaksen worden betaald, in de meeste landen ieder jaar.

Kosten van een octrooiaanvraag

De kosten voor het verkrijgen van een octrooi kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het land waarin het octrooi wordt aangevraagd, het type uitvinding, en de complexiteit van de technologie. Over het algemeen bestaan de kosten voor het verkrijgen van een octrooi uit de volgende aspecten:

  • Initiële kosten: De kosten voor het laten schrijven van de octrooiaanvraag en de kosten voor het indienen van de octrooiaanvraag bij de officiële instantie. Te denken valt hierbij aan bedragen tussen de €5.000 – €10.000.
  • Verleningsprocedure: De kosten die tijdens het aanvraagproces van het octrooi gemaakt moeten worden verschillen per land en per uitvinding. Het kan hierbij gaan om enkele honderden euro’s in landen waarbij een octrooi automatisch wordt verleend. In landen waar een inhoudelijke beoordelingsprocedure plaatsvindt voordat het octrooi verleend wordt, kunnen deze kosten oplopen tot enkele duizenden euro’s.
  • Jaarlijkse instandhoudingstaksen: Na het verkrijgen van een octrooi, en in sommige landen ook al tijdens de looptijd van de aanvraag, moeten instandhoudingskosten worden betaald om het octrooi of de aanvraag in stand te houden. Deze kosten variëren ook per land en nemen toe naarmate het octrooi ouder wordt.