Merken en Modellen

Bij Custos IPC draait het om Intellectual Property (IP) / Intellectueel Eigendom (IE); een prachtig vakgebied waar we dagelijks met veel plezier in werken. Onze octrooigemachtigden, merk- en modelgemachtigden, IP searchers en Formalies Officers delen naast algemene informatie over octrooien, merken en modellen graag hun specifieke kennis, ervaringen en inzichten.

Een merk of model?

Een merk beschermt een naam, logo, slogan of ander teken dat worden gebruikt om een product of dienst te onderscheiden van concurrentie.
Een model beschermt het uiterlijk van een product. Het kan hierbij gaan om een driedimensionale vorm (zoals bij meubels of verpakkingen) of om een tweedimensionale ontwerp (zoals patronen of ornamenten). Een model beschermt alleen het visuele aspect van een product, niet de functionele/technische aspecten. Voor het beschermen van een technisch aspect kun je een octrooi aanvragen.

Een merk is een uniek teken dat je gebruikt voor een product of dienst om het te onderscheiden van concurrenten. Het kan bestaan uit een naam, een logo, een symbool, een kleur of een combinatie van deze elementen. Een merk is in eerste instantie 10 jaar geldig, maar je kunt het tegen betaling onbeperkt verlengen.

Onderscheidend vermogen

Om een merk te kunnen laten registreren moet het merk onderscheidend vermogen hebben en mag het niet beschrijvend zijn. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een merk te registreren dat de kenmerken, kwaliteiten, eigenschappen of doeleinden van het product of de dienst beschrijft. Als voorbeeld, het merk “Snel” voor een fiets zal worden geweigerd omdat het een kenmerk van de fiets beschrijft.

Merk of handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam die je gebruikt om te verwijzen naar je onderneming. Een merknaam is de naam die je gebruikt om jouw producten en/of diensten te onderscheiden van die van de concurrentie. Het komt regelmatig voor dat de handelsnaam ook als merk wordt gebruikt.

De bescherming van een handelsnaam en de bescherming van een merknaam is op verschillende manieren geregeld. Op handelsnamen is het handelsnaamrecht van toepassing. Door je handelsnaam actief te gebruiken, krijg je automatisch het recht op het gebruik van deze naam. Degene die als eerste een handelsnaam gebruikt krijgt bescherming voor die naam. Wanneer iemand anders later dezelfde of bijna dezelfde handelsnaam gaat gebruiken, kun je daartegen optreden. Daarbij geldt echter: een handelsnaam geeft alleen bescherming in de regio waar je onderneming actief is.
Wanneer je een schoenenwinkel hebt en je gebruikt daarvoor de handelsnaam SimonSchoen, dan mag de schoenenwinkel op de hoek niet ook de naam SimonSchoen voor zijn winkel gaan gebruiken. Een schoenenwinkel aan de andere kant van Nederland mag de naam echter wél gebruiken.
Als je de enige wilt zijn die de naam mag gebruiken, dan kun je gebruik maken van het merkenrecht. Door de handelsnaam te registreren als officieel merk krijg je het monopolie op de naam en mag niemand anders het meer gebruiken voor de producten en/of diensten waarvoor jij het merk hebt geregistreerd.

Waarom een merk registreren?

Deze monopolie is natuurlijk één van de belangrijkste redenen om je merk te registreren. Maar er zijn nog meer voordelen. Door een merkregistratie word je eigenaar van je merk. Je hebt dus niet alleen het alleenrecht, maar het is ook een bezit geworden. Doordat je eigenaarschap hebt kun je het recht ook verkopen of in licentie geven.
Een merkregistratie kan je helpen voorkomen dat een ander ervandoor gaat met jouw naam of logo. Zonder merkregistratie kun je bij een conflict juridisch gezien niet zo veel doen. Daarnaast kom je met een geregistreerd merk betrouwbaarder over in de markt en mag je het ® teken gebruiken.

Typen merken

Er bestaan verschillende typen merken die je kunt laten registreren. Het meest gebruikt worden woordmerken, beeldmerken en woordbeeldmerken. Maar is meer mogelijk dan dat, denk aan andere visuele elementen (vorm, kleur etc.), geuren en klanken. Wanneer deze typerend zijn voor jouw onderneming kan het goed zijn om deze ook als merk vast te leggen.

Hoe werkt merkregistratie via Custos IPC?

De registratie van een merk duurt gemiddeld 4 tot 5 maanden. We beginnen met het bepalen van de klassen, diensten en/of producten waarvoor je het merk wilt laten registreren en vervolgens wordt de aanvraag ingediend. De officiële instantie, bijvoorbeeld het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), bekijkt dan eerst of de formele eisen in orde zijn, bijvoorbeeld of de vereiste taks wel is betaald. Vervolgens wordt gecheckt of de producten en diensten duidelijk zijn omschreven en in de juiste klasse zijn ingedeeld. Als beide in orde zijn bevonden wordt de aanvraag openbaar gemaakt in het merkenregister. Vanaf de datum van publicatie hebben eigenaren (houders) van eerder geregistreerde of aangevraagde merken twee maanden de tijd om bezwaar te maken (oppositie) tegen de registratie van jouw merk.

Vervolgens controleert de officiële instantie of het merk een merk is volgens de wettelijke regels. Als alles in orde is en er is geen oppositie ingediend tegen je merk (of de oppositie is afgewezen), dan wordt je merk ingeschreven en ben je de eigenaar (houder) van het merk geworden. Het kan ook zijn dat het merkenbureau van oordeel is dat het merk niet aan de wettelijke eisen voldoet. Het merk kan dan in zijn geheel worden geweigerd, of alleen voor bepaalde producten en/of diensten. Je hebt dan zes maanden de tijd om hiertegen bezwaar te maken.

Op onze dienstenpagina vind je meer informatie over merkregistratie en hoe Custos IPC je begeleidt in elke stap.

Modellen

Met een modelregistratie kun je het design van een product vastleggen. Het design wordt afgeleid van kenmerken zoals kleuren, vorm, lijnen, omtrek, textuur en versieringen. Om een design als model te kunnen registeren moet het design nieuw zijn en een eigen karakter hebben.
Met modelregistratie krijg je het exclusieve recht op het gebruik van dit design en kun je optreden wanneer anderen het willen namaken of misbruiken. Een modelregistratie is vijf jaar geldig en kan steeds met vijf jaar worden verlengd (vernieuwd), tot een maximum van in totaal 25 jaar.

Nieuw en eigen karakter

Om aan de eis van nieuwheid te voldoen, mag het model, of een ander model dat er sterk op lijkt, nog niet bekend zijn bij het publiek. Dit betekent dat het bijvoorbeeld nog niet mag staan op een website of reclamefolder en nog niet tentoongesteld of in de handel mag zijn. Bij modellen is, in tegenstelling tot bij octrooien, een respijttermijn van 12 maanden van toepassing: wanneer je zelf je model hebt geopenbaard, kun je de registratie van het model nog binnen 12 maanden van deze eerste openbaring aanvragen.

Wat is een eigen karakter?

Een model moet een eigen karakter hebben. Dit betekent dat de ‘algemene indruk’ die het model oproept moet verschillen van de algemene indruk die eerdere modellen wekken. Hierbij wordt gekeken naar de totaalindruk van het model. De totaalindruk moet genoeg verschillen van de totaalindruk van eerdere modellen; de gebruiker mag geen “déjà-vu-gevoel” krijgen.
De beoordeling van het eigen karakter verschilt per product en branche. Een belangrijke afweging hierbij is de mate van ontwerpvrijheid die de ontwerper heeft bij het maken van creatieve keuzes. Als er weinig ruimte beschikbaar is om vrije keuzes te maken, bijvoorbeeld door bepaalde standaarden binnen de industrie, dan kunnen kleine verschillen al genoeg zijn. Als er veel ruimte is voor creatieve keuzes, dan wordt de lat hoger gelegd.

Hoe werkt een modelaanvraag via Custos IPC?

Nadat de aanvraag voor modelregistratie is ingediend checkt de officiële instantie of de formele eisen in orde zijn, bijvoorbeeld of de vereiste taks wel is betaald en er minimaal één afbeelding is bijgevoegd. Als de formele eisen in orde zijn bevonden wordt de het model geregistreerd en openbaar gemaakt in het Modellenregister. Anders dan bij merkregistratie vind er bij de registratie van een model geen inhoudelijke toetsing plaats en er is geen mogelijkheid voor anderen om bezwaar tegen de registratie in te dienen.

Op onze dienstenpagina vind je meer informatie over het proces van modelregistratie en hoe Custos IPC je begeleidt in elke stap.

NEEM CONTACT OP